Каталог Wato

2011.1

Концепция, дизайн, илюстрация,
копирайтинг и производство
Клиент: Wato
Сектор: Индустрия
Виж също:
Визуална идентичност Wato
брошури Wato

Каталогът представя продуктите и решенията на Wato в областта на управлението на водите. Той е част от пълното комуникационно обслужване на компанията – нейминг, визуална идентичност, графичен дизайн, уебсайт, мултимедия.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни