Брошури Wato

2012.05

Концепция, илюстрация, графичен дизайн
Клиент: Wato
Сектор: Индустрия, управление на водите
Вижте също:
Визуална идентичност на Wato
Каталог Wato

Този комплект брошури комуникира експертните решения на Wato във водния сектор чрез ясни послания и лесна за навигация структура.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни