NMDF имиджов уебсайт

2012.01

Дизайн на уебсайт.
Клиент: Nouveau Marchés De France
Сектор: Управление на търговски площи и пазари

Разработен съвместно с визуалната идентичност на компанията, уебсайтът на NMDF предствя услугите на фирмата. Разширени права на достъп са създадени за клиентите на NMDF (общини), така че след логин всеки клиент има достъп до отделна секция на сайта.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни