Визуална идентичност - Sanuk

2014

Лого, Визуална идентичност

Създаване на лого и графична харта за Sanuk.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни