Nouveaux Marchés De France

2011.09

Лого. Визуална идентичност.
Уебсайт.
Клиент: Nouveau Marchés De France
Сектор: Управление на търговски площи и пазари

Логото се основава на флорален мотив, който обобщава основната дейност на компанията. Знакът е построен на базата както на повторение, така и на опозиция – със съпоставянето на ориентацията, посоката и материалността на елементите.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни