Логотип Metheor

2012.03

Създаване на логотип
Client : Metheor

Metheor e платформа за танцови, театрални и перформативни проекти.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни