Проект за визуална идентичност

2013.12

Две нереализирани предложения за визуална идентичност на бутикова туристическа агенция. Първото предложение (снимки 1-5) е динамична визуална система, основаваща се върху визуална интерпретация на понятието "Навсякъде". За изходна точка е използван графичният знак на компаса в комбинация със специфични палитри от цветове за всяко приложение. Второто предложение (снимка 6) е знак, създаден като реакция на специфично изискване на клиента за калиграфски подход.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни