Визуална идентичност Marchés NMDF

2011.01

Дизайн на лого
Цялостна визуална идентичност.
Сектор: Управление на пазари
Клиент: Nouveaux Marchés de France

Серия от лога, използвани за откритите пазари, управлявани от NMDF, Франция.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни