Лого Industrial Parts & Systems

2010.1

Дизайн на лого
Сектор: Управление на водите
Клиент: Industrial Parts & Systems

Industrial Parts & Systems развива инженерни решения за разпределението и доставката на вода.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни