Проект: логотип Qualirel

Проект за лого
Клиент: Simop / Проект Qualirel.
Сектор: Управление на водите

Създаване на визуална идентичност за компания, предлагаща специфични решения за пречиствателни станции. Идеен проект.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни