Знак Acti9 за Schneider Electric

2009

Визуален знак за кампания за въвеждане на нова продуктова гама.
Сектор: Електроразпределение
Клиент: Schneider Electric

Гамата Acti9 сменя добре позната продуктова гама прекъсвачи от Schneider Electric. Новият продуктов дизайн и значимостта на тази продуктова гама изиска създаването на комуникационна кампания, свързана с въвеждането на Acti9. Нашето студио създаде специалния знак, комуникиращ позиционирането на новата гама. Той бе използван в комуникационни материали в преходната година.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни