Театрален плакат

2012.1

Плакат, създаден за театралния спектакъл Посещение при бащата.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни