Плакат Rozentheatre

2009

Дизайн на плакат, ангажиран с предотвратяването на закриването на пространството за култура Rozentheatre в Амстердам.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни