Плакат Re-

2011.1

Плакат към кампанията за архитектурен конкурс, организиран от ЕТЕМ. Кампанията се фокусира върху нетрадиционното използване на познати материали и към цялостно преосмисляне на архитектурната практика.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни