Плакат MUD

2009.1

Проект за плакат за театрален спектакъл.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни