Плакат Между празниците

2012.12

Плакат за театрален спектакъл.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни