Плакат Frankenstein

2012.01

Плакат, създаден за театралния спектакъл Франкенщайн от Metheor. Плакатът е част от официалната селекция на международния конкурс в рамките на Международния фестивал на плаката в Шумон, Франция 2012.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни