Плакат Ecorché

2010.11

Сет от плакат и флаери за танцовия спектакъл Ecorché на Мирослав Йорданов.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни