Глобален календар на Schneider Electric

2011

Концепция и дизайн на стенен календар
Сектор: Индустрия, енергия
Клиент: Schneider Electric

Дизайн на корпоративен календар на Schneider Electric за 2011. Адаптиран в множество държави в цял свят.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни