Критически изследвания

2012.09

Концепция и идентичност за поредицата книги "Критически изследвания", инициирана от Фондация за хуманитарни и социални изследвания. Поредицата се фокусира върху критическа политическа философия и социална теория – водещи автори, смели тези, теорията като инструмент за анализ, но и за преобразуване на практиката. Лаборатория за социално въображение.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни