Календар на Индустриал Партс

2014.01

Концепция и дизайн на стенен календар
Сектор: Индустрия, енергия
Клиент: Индустриал Партс

Илюстрации за годишния календар на Industrial Parts, интерпретиращи критичната роля на водата като ресурс.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни