Каталози Industrial Parts

2009

Дизайн, продуктова фотография и отпечатване на каталог. Създаване CD-ROM версия.
Сектор: Индустрия
Клиент: Industrial Parts

Дизайн, продуктова фотография и отпечатване на каталози за продукти за управление на водите. Създаване CD-ROM версия.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни