Дизайн на каталог

2013.06

Концепция, графичен дизайн, продуктова фотография, техническа илюстрация
Клиент: WATO
Сектор: Индустрия
Език: английски

Каталог, създаден за представянето на продуктите и решенията на WATO в областта на управлението на флуиди.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни