Адаптация и производство на каталози

2013 - 2009

Клиенти: Schneider Electric, Renault, Carrier/Toshiba, ABB

Нашите услуги за адаптация:
- Превод, локализация и визуално оформление.
- Управление и оптимизиране на големи обеми печатна продукция.

Опит: реализация на множество каталози и брошури от 32 до 600 страници, преведени на български, руски, гръцки, френски, английски.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни