Каталог събития и анимации

2014.11

Концепция, графичен дизайн, илюстрация
Клиент: NMDF
Дейност: управление на общински пазари
Език: френски

Каталог за събития и анимации, организирани от френската фирма за управление на общински пазари NMDF. Каталогът е предназначен за общините и предлага пълен преглед на събитията и празниците, организирани през годината на различните общински пазари и свързаните с тях търговски пакети за анимация.

Дизайнът е изпълнен изцяло с оригинална илюстрация и предава вдъхновяващата атмосфера на организираните от NMDF празници и събития. Отделните пакети с услуги са акцентирани с малки тематични илюстрации, свързани с типичните събития за всеки месец от годината.
Лого. Визуална идентичност
Графичен дизайн
Web дизайн
Всички
Брошури
Каталози
Постери
Разни